't Is soms zo weinig wat een medemens te bieden heeft

Men kan slechts laten blijken dat men met de ander meeleeft

 

 

 

 

 

Welkom bij Uitvaartvereniging

"Den Ham en omstreken"

De doelstelling van onze uitvaartvereniging is het op passende wijze verzorgen of doen verzorgen van uitvaarten en het geven van de gewenste voorlichting op dit gebied. Bij een overlijden kunnen onze leden een beroep doen op de vereniging, ook voor niet-leden kunnen wij de uitvaart verzorgen. Op deze wijze worden veel zorgen uit handen genomen, juist op een moment dat ondersteuning het meest nodig is.

Onze vereniging zorgt vooral voor een eerste opvang en regelt dat de juiste instanties worden ingeschakeld. Op deze manier kan "Den Ham en omstreken" een volledige uitvaart verzorgen.

De verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorger/ster omvat de zorg voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na afloop van een begrafenis of crematie. Vanaf de dag van overlijden heeft u te maken met één en dezelfde persoon die u van alles kunt en mag vragen en die persoonlijke ondersteuning biedt.

Bij hulp na het overlijden van een familielid, kunt u rechtstreeks bellen 0546-672834;
dag en nacht bereikbaar